www.hongphat.com.vn

Sản Phẫm mới

Móc Dán Tường

Khay Đá

Lược

Muỗng, Nĩa, Khuấy ...

Sản Phẫm Khác

Giới Thiệu

DNTN Nhựa Hồng Phát được thành lập từ năm 2005, chuyên sản xuất các mặt hàng Nhựa gia dụng Cao cấp. Với hơn 100 mặt hàng khác nhau, sản phẫm chúng tôi đă có mặt trong nhiều chợ và Siêu thị trên toàn quốc.

Chúng tôi mong được phục vụ sản phẫm Nhựa gia dụng trong mỗi gia đ́nh ngày càng tốt hơn.

DNTN Nhựa Hồng Phát
Gọi 0908 116793
©2008 HOFACO®